مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از اتمام پروژه فاضلاب محله مرادآباد خبر داد و گفت: پروژه اصلاح شبکه آب این شهرک در هفته آینده آغاز خواهد شد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، ” رضا داودی” اعتبار هزینه شده و مورد نیاز پروژه های آب و فاضلاب محله مرادآباد شهر کرمانشاه را ۲۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این شهرک جزو شهرک های الحاقی به شهر کرمانشاه است که با مشکلاتی در زمینه آب و فاضلاب مواجه بود.

به گفته داودی طول شبکه جمع آوری فاضلاب این شهرک چهار کیلومتر است که عملیات اجرایی آن در فروردین ماه سال جاری آغاز شد و خوشبختانه امروز با اتمام این پروژه شاهد تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار گرفتن تمامی شهرک هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: پروژه اصلاح شبکه توزیع آب شهرک مرادآباد نیز در هفته آینده آغاز خواهد شد که با اتمام آن دیگر مشکلی در خصوص آب و فاضلاب این شهرک نخواهیم داشت.

وی در ادامه بیان کرد: شبکه های آب و فاضلاب این شهرک به نحوی طراحی شده است که ظرفیت تحت پوشش قرار دادن کل جمعیت کنونی آن و توسعه شهرک در آینده را دارد.