آیین پلاک کوبی کرمانشاه جهانشهر خلاق خوراک به همت شهرداری کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی؛ آیین پلاک کوبی کرمانشاه جهانشهر خلاق خوراک جمعه ۱۷ تیر ماه در شهر کرمانشاه برگزار می شود

بر اساس این گزارش آیین پلاک کوبی کرمانشاه جهانشهر خلاق خوراک ساعت ۱۹ روز جمعه ۱۷ تیرماه در پارک شرقی تاق بستان برگزار می شود.

این مراسم با حضور دبیر کل ملی یونسکو و مسولین کشوری و استانی همراه با جشن های سنتی منطقه کرمانشاه برای عموم مردم برگزار می شود.

گفتنی است که پس از سال‌ها تلاش و‌ برنامه ریزی اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ کرمانشاه در لیست جهانشهر های خلاق سازمان ملی یونسکو قرار گرفت.