حقوق دانان بسیجی آماده پیگیری ترک فعل مدیران و پیشگیری از وقوع جرائم هستند.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ مدیر و مسئولان سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه در دیدار با معاون جدید پیشگیری و اجتماعی دادگستری کل استان کرمانشاه با تبریک انتصاب جناب آقای دکتر عباسی برای وی در مسولیت جدید آرزوی توفیق و موفقیت نمود. در این دیدار مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه گفت: پیشگیری از وقوع جرائم از اهمیت بسزایی برخودار است که باعث جلوگیری از افزایش پرونده های قضایی خواهد شد.بهرامی پور با بیان اینکه منشا بسیاری از پرونده های قضایی ترک فعل مدیران است افزود: حقوق دانان بسیجی آماده پیگیری ترک فعل مدیران و پیشگیری از وقوع جرائم هستند. بهرامی پور در پایان این دیدار آمادگی حقوق دانان بسیجی را در زمینه های آموزش همگانی حقوق، کمک به کاهش اختلافات حقوقی، کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی و سایرعرصه های تخصصی معاونت پیشگیری و اجتماعی دادگستری کل استان در راستای گره گشایی از مشکلات حقوقی و قضایی مردم اعلام کرد. در ادامه دکتر نیکزاد عباسی معاون پیشگیری و اجتماعی دادگستری کل استان کرمانشاه با تقدیر از نقش آفرینی تخصصی و خدمت رسانی سازمان بسیج حقوق دانان در سال های اخیر در سطح استان اظهار داشت: سعی میکنیم به صورت جهادی در موضوعات پیشگیری از وقوع جرائم و جلوگیری از تولید پرونده های حقوقی و قضایی به صورت جد ورود کنیم و با تشکیل شوراهای پیشگیری از وقوع جرایم در این مسیر حرکت خواهیم کرد و از یاری و ظرفیت بسیار خوب و موثر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه استفاده خواهیم کرد.