رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت کشت با شرایط اقلیمی هرمنطقه گفت : در کشت قراردادی مشخص می‌شود که کشور به چه میزان از یک نوع محصول نیاز داردو کشت‌ محصولات متناسب با شرایط اقلیمی هرمنطقه توزیع می شود .

به گزارش نسیم کرمانشاه، علی چاله‌چاله با بیان اینکه کشت قراردادی در استان همزمان با سراسر کشور آغاز شده است، گفت : سطوح الگوی کشت متناسب با نیاز و مصرف سرانه کشور براساس استعداد‌ها و پتانسیل‌های که در مناطق مختلف کشور است، تقسیم می‌شود. در کنار آن هم تعرفه‌های صادراتی و وارداتی را متناسب با همین موارد در نظر می‌گیرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این الگوی کشت ابلاغی متناسب با شرایط کشت موجود، پیشنهاد الگوی کشت داده شده که این کمک می‌کند تا کشاورز براساس سنت دیرینه که روی کشت خاصی حساسیت داشته، یک کنترل‌های داشته باشند.

وی گفت: قبل از کشت، الگوی کشت مطرح است یعنی مشخص می‌شود که کشور به چه میزان از یک نوع محصول نیاز دارد و چه سطحی باید از این محصول کشت شود، این کشت‌ها متناسب با شرایط مناطق کشور توزیع شده است.

چاله‌چاله تصریح کرد: به عنوان مثال ۶ هزار هکتار از یک نوع محصول خاص به استان کرمانشاه اختصاص یافته، در سطح کشور رصد شده این میزان از طریق کرمانشاه تأمین شود مابقی باید از طریق سایر استان‌ها مدیریت شود، لذا کشت این نوع محصول خاص را باید مدیریت و تولید کنیم.

وی خاطرنشان کرد: الگوی کشت به استان ابلاغ و در یک برش استانی تعریف شده و این تقسیم‌بندی‌ها در سطح شهرستان‌ها و مراکز دهستان‌ها در اختیار همکاران قرار گرفته که در قالب پهنا توصیه کشت به کشاورزان داشته باشند هر چه کشاورزان متناسب با توصیه کشتی که از طریق کارشناسان ارائه شده اقدام به کشت کند مطمئنا بعدا با تراکم محصول در یک محصول خاص، کاهش قیمت و متضرر شدن کشاورز مواجه نخواهیم شد.

وی در رابطه با مزایای کشت قراردادی، اضافه کرد: کشاورزان سریع، شفاف و بدون واسطه از مزایای کشت قراردادی بهره‌مند می‌شوند، با نصب اپلیکیشن جامع کشاورزی قراردادی و انعقاد قرارداد، از مزایایی تخفیف در حق بیمه محصول و دریافت کمک هزینه حمل برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بهره‌مند خواهند شد.

چاله‌چاله خاطرنشان کرد: سال گذشته در بحث گندم آبی، ۹۶ درصد کشت قراردادی آن محقق شد، امسال هم گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم و دانه‌های روغنی به کشت قراردادی اضافه شده، لذا توصیه اکید داریم کشاورزان همکاری لازم را داشته باشند قبل از کشت قرارداد قراردادی می‌بندند و متناسب با آن قرارداد محصول خریداری و کشت می‌شود که این سبب برنامه‌ریزی دقیقی برای خود کشاورز می‌شود .