در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگری که در اصفهان در حال برگزاری است، غرقه کرمانشاه به عنوان نماینده شبکه شهر های خلاق یونسکو آغاز به کار کرد.

 

همزمان با هفتم مهر و آغاز هفته گردشگری، دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتلداری در نمایشگاه های بین اللملی اصفهان با حضور شهرداری کرمانشاه آغاز شد.

در این نمایشگاه که با حضور فعالان حوزه گردشگری، صنایع دستی، هتلداران و شهرداری‌های سراسر کشور در حال برگزاری است، شهرداری کرمانشاه به عنوان نماینده شبکه شهرهای خلاق یوسنکو حضور دارد.

در غرقه کرمانشاه که به همت اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه و دبیرخانه دائمی شهر خلاق خوراک کرمانشاه، دایر شده است انواع خوراک، غذا و نوشیدنی های کرمانشاهی به عموم مردم کشور معرفی می شود.

شهر کرمانشاه با یک میلیون نفر جمعیت نهمین کلانشهر کشور است که در  آبان سال ۱۴۰۰ به عنو‌ان دومین شهر خلاق خوراک کشور در سازمان جهانی یونسکو پذیرفته شد و در تیر ماه سال جاری به صورت رسمی با مراسم پلاک کوبی به عنوان یکی ۳۷ جهانشهر خلاق خوراک آغاز به کار کرد.