عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اظهار داشت: این تصفیه خانه فاضلاب بعد از ۱۶ سال مجددا عملیات آن آغاز خواهد شد به طوری که در سال ۱۴۰۰ جهشی در اعتبارات آب و فاضلاب استان کرمانشاه انجام شد و طبق وعده قبلی با این اعتبار عملیلت اجرایی مدول دوم تصفیه خانه شروع خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت این تصفیه خانه ۶۷ هزار مترمکعب در شبانه روز خواهد بود و اعتبار در نظر گرفته برای این پروژه ۵۱۸ میلیارد تومان می باشد و جمعیت تحت پوشش این پروژه نیز ۴۰۴ هزار نفر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه بیان کرد: شهر کرمانشاه دارای ۱۲۵۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه فاضلاب می باشد که تا کنون ۹۰۰ کیلومتر از این شبکه اجرا شده است.

وی تاکید داشت: تصفیه خانه اول کرمانشاه ۳۳۰ هزار نفر از جمعیت شهر را تحت پوشش قرار می دهد که به انضمام ۴۰۴ هزار نفر این تصفیه خانه مجموعا ۷۳۰ هزار نفر از مردم شهر کرمانشاه تحت پوشش تصفیه خانه فاضلاب قرار می گیرند.

کاکاوند گفت: در بخش فاضلاب در استان در سال جاری ۳۰۸ میلیارد اعتبار برای فاضلاب تصویب شده بود، که ۱۶۰ میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص داده شده است که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است.

وی افزود: در رابطه با آب نیز بایستی ۵۰ درصد از نیاز آب شهر از سد گاوشان تامین شود که در تابستان با انجام عملیات خط سد گاوشان وارد مدار بهره برداری نشد و در حال حاضر عملیات این خط در دست اقدام می باشد.

کاکاوند بیان داشت: طی بیست روز گذشته بعد از افزایش دبی آب در سراب طاقبستان و همچنین چاه های ده پهن با جایگزینی آن خط گاوشان از مدار خارج شد تا عملیات ترمیم آن انجام شود.

وی گفت: در حال حاضر با توجه به ایام پایان سال مصرف آب افزایش یافته و از شرکت آب منطقه ای درخواست داریم تا خط انتقال و راه اندازی خط گاوشان به طور موقت وارد مدار شود تا مشکلی برای تامین آب شهر کرمانشاه وجود نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در پایان اظهار داشت: در مجموع برای فاضلاب استان ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که از این مقدار ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای شهر کرمانشاه مورد نیاز می باشد.