عملیات اجرای فیبرنوری بخش باینگان درجهت ارتقا و افزایش پهنای بانداینترنت آغازشد.

دکتر حمیدرضا امیری جانشین مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه اظهار داشت:
توسعه زیرساختهای الکترونیکی وایجادظرفیت برای دیتای اپراتورهاوهمچنین مشترکین تلفن ثابت ازاهداف این طرح می باشد.
وی گفت:ازدیگرمزایای فیبرنوری دراین مسیرمی توان به کاهش قطع شدن ارتباط تلفن ثابت وافزایش پهنای باندوسرعت اینترنت اشاره کرد.
دکترامیری بااشاره به تلاش شبانه روزی همکاران زحمتکش مخابرات استان کرمانشاه درجهت توسعه زیرساختهای شبکه مخابرات درنقاط کمتربرخورداراستان افزود:
بحمدالله باوجودتحریم های ظالمانه قدرتهای جهانی علیه کشورعزیزمان وباتلاش نیروها وتولیدات داخلی، تاکنون هیچ خللی درراستای توسعه زیرساختی مخابرات نداشته ایم.
وی بااعلام اینکه اعتباردرنظرگرفته شده برای اجرای این طرح بالغ بر ۵۰ میلیاردریال است افزود:
با توجه به مجازی بودن دوره های تحصیلی درشرایط ناشی ازبیماری کرونا، امکان برخورداری دانش آموزان و دانشجویان عزیز از امکانات ارتباطی مانند اینترنت پرسرعت باید فراهم گردد که خوشبختانه تمامی تلاش بنده و همکاران در مجموعه مخابرات استان درجهت تحقق این مهم درحال اجرایی شدن است.