مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از آغاز عملیات اجرایی دو تصفیه خانه فاضلاب شهرهای صحنه و سنقر استان کرمانشاه در هفته هشتم پویش “هر هفته الف. ب. ایران” با حضور وزیر نیرو خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، مهندس علیرضا تخت شاهی گفت: عملیات اجرایی احداث تصفیه […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از آغاز عملیات اجرایی دو تصفیه خانه فاضلاب شهرهای صحنه و سنقر استان کرمانشاه در هفته هشتم پویش “هر هفته الف. ب. ایران” با حضور وزیر نیرو خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، مهندس علیرضا تخت شاهی گفت: عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر سنقر در فاز اول با ظرفیت ۷۴۰۰ مترمکعب در شبانه روز برای جمعیت ۴۶ هزارنفر و فاز اول تصفیه خانه فاضلاب شهر صحنه نیز با ظرفیت۶۴۰۰ مترمکعب در شبانه روز برای جمعیت ۴۰ هزارنفر در سفر وزیرمحترم نیرو، آغاز و کلنگ زنی خواهد شد.

وی ظرفیت نهایی این تصفیه خانه های فاضلاب را به ترتیب ۱۱۱۰۰ مترمکعب برای شهر سنقر و ۹۶۰۰ مترمکعب در شبانه روز برای شهر صحنه اعلام کرد و افزود: تصفیه خانه فاضلاب شهر سنقر تا سال افق طرح(۱۴۲۰) جمعیت ۶۹هزارنفری و تصفیه خانه فاضلاب شهر صحنه نیز تا همین افق، جمعیت ۶۰ هزار نفری شهر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، تأکید کرد: به منظور تکمیل نهایی دو طرح فاضلاب شهرهای سنقر و صحنه شامل اجرای شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه خانه و سایر تأسیسات مربوطه، ۲۰۰ میلیاردتومان اعتبار نیازهست.

به گفته تخت شاهی، پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر سنقر در زمینی به مساحت ۳٫۷ هکتار با روش هوادهی گسترده با حذف نیتروژن احداث می شود و شامل واحدهای؛ سازه های ورودی به تصفیه خانه، آشغالگیر دستی دهانه درشت، آشغالگیر دستی و مکانیکی دهانه ریز، واحد دانه گیر و چربی گیر، پارشال فلوم، حوضچه تقسیم جریان، مخزن انوکسیک، مخزن هوادهی، حوضچه ته نشینی ثانویه، حوضچه کلرزنی، تأسیسات لجن برگشتی، تأسیسات لجن مازاد، حوضچه تغلیظ لجن، بسترهای لجن خشک کن، ساختمان و تأسیسات کلرزنی، ساختمان دیزل ژنراتور، ساختمان پست پاساژ و اتاق برق، ساختمان بهره برداری و ساختمان کنترل و آزمایشگاه، محوطه و فضای سبز می باشد.

وی همچنین درمورد پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر صحنه نیز که در زمینی به مساحت ۵٫۵ هکتار با روش لجن فعال و هوادهی گسترده با قابلیت حذف نیتروژن احداث می گردد، گفت که این پروژه شامل واحدهای؛ آشغالگیر، دانه گیر، چربی گیر، تانک انوکسیک، حوضچه هوادهی، حوضچه ته نشینی ثانویه، حوضچه کلرزنی،تأسیسات لجن برگشتی، تأسیسات لجن مازاد، حوضچه تغلیظ لجن، بسترهای لجن خشک کن، ساختمان و تأسیسات کلرزنی، ساختمان بهره برداری و محوطه و فضای سبز و ساختمان کنترل و آزمایشگاه است.