سرشماری پرندگان آبزی و کنار آبزی در ۲۱ سایت پرنده نگری استان کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان کرمانشاه گفت: این سرشماری که از یازدهم دی ماه آغاز شده است به مدت یک ماه در استان ادامه دارد.
فردین الفتی افزود: برآورد جمعیت پرندگان مهاجر، اطلاع از بیمارهای شایع و  یافتن مسیرهای مهاجرت از اهداف این سرشماری است.
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای انجام این سرشماری اظهار داشت : برای این کار از ابزارهایی همچون دوربین، تلسکوپهای قوی و همچنین فیلمبرداری هوایی استفاده می شود.
وی افزود: کاهش بارشها موجب شده است برخی از تالابها و سرابهای استان به نحو مطلوب آبگیری نشوند که این موضوع بر کاهش جمعیت پرندگان در تالابها و سرابهای استان بی تاثیر نبوده است.
هر ساله با شروع فصل سرما استان کرمانشاه پذیرای پرندگان مهاجر همچون حواصیل، قو، مرغابی، اردک و لک لک از مناطق مختلف جهان است.