مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاوه با اشاره به آغاز برداشت گردو از باغات این شهرستان گفت: امسال تولید گردو در پاوه ۵۰ درصد کاهش یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاوه با اشاره به اینکه شهرستان پاوه دارای یک هزار ۴۵۰ هکتار باغ گردو است گفت: امسال به علت کاهش بارندگی تولید محصول در این شهرستان ۵۰ درصد کاهش داشت.

شهروز احمدی افزود: در سال‌های پر بارش تولید محصول گردو در شهرستان پاوه بین ۷۰۰ تا هزار  کیلوگرم در هکتار است.

وی پیش بینی کرد:  در مجموع امسال حدود ۶۰۰ تن گردو از باغات شهرستان پاوه برداشت شود.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان پاوه افزود: در شهرستان پاوه ارقام بومی گردو کشت می‌شود، اما با توجه به خشکسالی‌های اخیر برای احیا باغات پاوه از ارقام جدید نیز استفاده می‌شود.

برداشت گردو در شهرستان پاوه از نیمه دوم شهریور آغاز و به مدت یک ماه ادامه دارد.