برداشت انگور یاقوتی از تاکستان‌های شهرستان قصرشیرین آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی قصرشیرین گفت: پیش بینی می‌شود از سطح یک هزار و ۴۸۰ هکتار از باغات این شهرستان با عملکرد چهار و نیم تن در هکتار در مجموع ۶ هزار و ۶۶۰ تن انگور برداشت شود.
جبار خدامرادی گفت: ۸۰ درصد از تاکستان‌های انگور در این شهرستان از ارقام رد، فلم، پرلت و عسگری است.
وی افزود: هم اکنون برداشت نوبرانه انگور یاقوتی از بخش سومار و دهستان نصرآباد بخش مرکزی در حال انجام است.