سرپرست شهرداری کرمانشاه در نشست تخصصی کمیته زیباسازی شهرداری کرمانشاه گفت: احساس آرامش خاطر و آرامش بصری یکی از اصلی ترین نیازهای اساسی جامعه شهروندی در کرمانشاه است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مهندس امیر رحیمی بعد از ظهر امروز در نشست تخصصی کمیته زیباسازی شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: احساس آرامش خاطر نشاط و حس سرزندگی یکی از اصلی ترین نیازهای جامعه شهروندی در کرمانشاه است که مجموعه مدیریت شهری به ویژه کمیته زیباسازی باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

وی با اشاره به وجود انبوهی از فضاهای دل مرده و بی روح در شهر، گفت: این مورد تحت تاثیر ناهمگونی های موجود به عنوان آلودگی بصری منو مفهومی را به شهروندان القا نمی‌کند.

سرپرست شهرداری کرمانشاه تصریح کرد سیما و منظر شهری تحت تاثیر از اغتشاشات بصری چهره‌ای نامطلوب را به وجود می آورد.

مهندس رحیمی خاطرنشان کرد: کارایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط شهرداری، زمانی به جایگاه مطلوب خود می رسد که شهروندان از آن رضایت داشته باشند و ما بتوانیم سلامت جسم و روح شهروندان را به خوبی تحت تاثیر زیبایی‌های محیطی قرار دهیم و در این زمینه فرهنگ، ادراک و آگاهی شهروندان را در برنامه ریزی و طراحی شهری و همچنین زیباسازی مدنظر قرار دهیم.