آئین گرامیداشت روز درختکاری در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه برگزار شد. 
محمد مرادی مدیرعامل و برخی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به همراه لرستانی معاون ریاست دادگاه های حوزه قضایی کرمانشاه و رحیمی معاون دادستان کرمانشاه، با کاشت نهال در محوطه ستادی این شرکت آئین روز درختکاری را گرامی داشتند.

همزمان با آغاز هفته درختکاری چند اصله نهال به صورت نمادین درمحوطه ساختمان ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه کاشته شد.
در این مراسم مهندس مرادی صیانت از محیط زیست را یک وظیفه بزرگ ملی دانست و گفت: هفته درختکاری هفته احسان و کاشت درخت یک صدقه جاریه است. احیاء درختکاری یعنی امر به معروف و کاشتن درخت یک تکلیف است. تخریب محیط زیست یعنی تخریب حیات بشریت و توسعه فضای سبز و درختکاری یکی از برنامه های جدی شرکت است.