مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در شش ماهه اول سال جاری ۲ هزار و ۵۳۰ کیلومتر از خطوط گازرسانی استان کرمانشاه نشت یابی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران: شهبازی مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه اظهار داشت: به منظور ایمن سازی خطوط شبکه گازرسانی دراستان و جلوگیری از حوادث احتمالی […]

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در شش ماهه اول سال جاری ۲ هزار و ۵۳۰ کیلومتر از خطوط گازرسانی استان کرمانشاه نشت یابی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران: شهبازی مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه اظهار داشت: به منظور ایمن سازی خطوط شبکه گازرسانی دراستان و جلوگیری از حوادث احتمالی و هدررفت گاز و کمک به حفظ محیط زیست و تداوم گازرسانی در ۲ هزار و ۵۳۰ کیلومتر شبکه و خطوط لوله گازرسانی استان در شش ماهه اول سال جاری نشت یابی صورت گرفته است.

وی گفت : با توجه به سیاست شرکت گاز استان مبنی بر توسعه و نگهداشت خطوط و شبکه های گازرسانی و افزایش طول عمر خطوط و شبکه ها و جلوگیری از نشت و خوردگی خطوط گاز ، بر اساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران کار نشت یابی از خطوط و شبکه ها، ایستگاههای تقلیل فشار و … مطابق برنامه زمانبندی بصورت منظم و دوره ای و مستمر با جدیت انجام میگردد.

ایشان یادآور گردید : همچنین به منظور اطمینان ازتهیه کالاهای استاندارد جهت استفاده در خطوط ، تاسیسات و ایستگاههای گازرسانی تعداد ۲۳۷ مورد بازرسی از کالاهای خریداری شده شامل لوله و اتصالات، شیر آلات و رگولاتور ها، پوشش و مواد شیمیایی، برق و ابزار دقیق، کالا و تجهیزات حفاظت کاتدی و غیره بعمل آمده است.

شهبازی تاکید نمود: در این مدت نیز ۱۰۲ مورد تست های مقاومت و نشتی و همچنین ۲۱ مورد تست های مقاومت الکتریکی و ۷۶ مورد بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار CGS/TBS انجام گردیده است و تمامی بازرسی ها و آزمایشات مذکور پس از مستند سازی و تجزیه و تحلیل نتایج نشت یابی به منظور ارائه خدمت مطلوب و بهینه به مشترکین گاز در اختیار واحدهای ذیربط به منظور اقدامات مقتضی صورت میگیرد.