مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه در عمل به منویات حکیمانه مقام معظم رهبری، رزمایش ملی بخشش ایرانیان در آستانه ماه مبارک رمضان اجرا می‌شود، گفت: شماره گیری کد دستوری #۱*۸۸۷۷* یکی از راه‌های مشارکتی خیران نیک‌اندیش در این رزمایش است. به گزارش نسیم کرمانشاه، محسن رخصی، با اشاره به فرمایش مقام […]

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه در عمل به منویات حکیمانه مقام معظم رهبری، رزمایش ملی بخشش ایرانیان در آستانه ماه مبارک رمضان اجرا می‌شود، گفت: شماره گیری کد دستوری #۱*۸۸۷۷* یکی از راه‌های مشارکتی خیران نیک‌اندیش در این رزمایش است.
به گزارش نسیم کرمانشاه، محسن رخصی، با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در نیمه شعبان مبنی بر ایجاد یک رزمایش گسترده­ در کشور برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، گفت: این نهاد در عمل به این منویات حکیمانه در آستانه ماه مبارک رمضان رزمایش ملی بخشش ایرانیان را به اجرا درآورده است.

رخصی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان ماه انفاق، ایثار و کمک به مستمندان است، عنوان کرد: شماره گیری کد دستوری #۱*۸۸۷۷* از طریق تلفن های همراه یکی از راه های مشارکتی خیران نیک اندیش در این رزمایش است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه ادامه داد: در این سامانه خیران می توانند به هر میزانی که می خواهند کمک های خود را به نیازمندان اهدا کنند.

محسن رخصی بیان کرد: همچنین شماره حساب ۰۱۰۹۳۹۰۹۳۹۰۰۹ و شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۹۶۲۷ نزد بانک ملی نیز آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی خیران نیک اندیش است.

رخصی تصریح کرد: تمام کمک‌های جمع‌آوری شده در رزمایش ملی بخشش ایرانیان در اسرع وقت به منظور اطعام و تهیه وسایل ضروری برای خانوارهای نیازمند در ماه مبارک رمضان هزینه می‌شود.