مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه گفت: ۷ هزار بسته تحصیلی اوقاف در بین دانش آموزان توزیع شد. به گزارش نسیم کرمانشاه، محمد صالحی در همایش یاوران وقف که صبح امروز (یکشنبه) امروز در بقعه امامزاده ابراهیم کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به حساسیت مسائل اقتصادی باید مسائل اقتصادی سرلوحه کار قرار […]

مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه گفت: ۷ هزار بسته تحصیلی اوقاف در بین دانش آموزان توزیع شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، محمد صالحی در همایش یاوران وقف که صبح امروز (یکشنبه) امروز در بقعه امامزاده ابراهیم کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به حساسیت مسائل اقتصادی باید مسائل اقتصادی سرلوحه کار قرار بگیرد و به همین منظور اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه نیز به مسائل اقتصادی اهتمام ویژه ای دارد.

وی بیان داشت: در برهه زمانی کنونی عرصه اقتصادی جولانگاه اوقاف می باشد و اما پرداختن به این مسئله باعث نمی شود که دیگر مسائل را نادیده بگیریم بنابراین در زمینه وقف به کمک بزرگان و واقفان نیازمندیم.

صالحی در مورد اربعین نیز گفت: در زمان برگزاری مراسم اربعین حسینی سازمان اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از امامزاده باقر بیستون تا منظریه عراق حضور فعال داشت و بخصوص در منظریه عراق حضور بسیار فعالی داشتیم به طوری که مواکب ما در طول مسیر برپا بوده اند و به خدمت رسانی به زائرین پرداختند.

وی در ادامه افزود: در شروع سال تحصیلی سال جاری از محل وقف حدود ۷ هزار بسته تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت اهدا نمودیم.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه در پایان تاکید داشت: صمیمانه از همه کسانی که در زمینه وقف همراه و همیار ما هستند و از وقف حمایت می کنند تشکر و قدردانی می کنیم و در حد توان خود نیز در توسعه استان قدم بر می داریم.