مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: کمیته امداد با حمایت از ۱۳ هزار و ۳۷۶ دانش آموز نیازمند در استان تا سقف ۳۰۰ هزار تومان کمک هزینه تحصیل به هر یک از این دانش آموزان پرداخت می کند. به گزارش نسیم کرمانشاه، محسن رخصی، اظهار داشت: کمیته امداد از ۱۳ هزار و ۳۷۶ دانش […]

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: کمیته امداد با حمایت از ۱۳ هزار و ۳۷۶ دانش آموز نیازمند در استان تا سقف ۳۰۰ هزار تومان کمک هزینه تحصیل به هر یک از این دانش آموزان پرداخت می کند.

به گزارش نسیم کرمانشاه، محسن رخصی، اظهار داشت: کمیته امداد از ۱۳ هزار و ۳۷۶ دانش آموز نیازمند کرمانشاهی در مقاطع مختلف تحصیلی حمایت می کند.

رخصی افزود: این نهاد به هریک از دانش آموزان نیازمند تحت حمایت تا سقف ۳۰۰ هزار تومان کمک هزینه تحصیلی پرداخت می کند.

وی ادامه داد: همچنین این نهاد از هزار و ۸۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی و دانشگاهی نیز حمایت می کند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه بیان کرد: سقف شهریه پرداختی به دانشجویان سه میلیون تومان و سقف کمک هزینه تحصیلی اعطایی به دانشجویان دانشگاه های روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

محسن رخصی تاکید کرد: این نهاد در سال تحصیلی گذشته چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان نیازمند و دو میلیارد و و ۶۰۰ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی و شهریه به دانشجویان پرداخت کرده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه تصریح کرد: کمیته امداد تا پیش از شروع سال تحصیلی جدید کمک هزینه تحصیلی تامین شده از منابع داخلی را در کنار کمک های مردمی جمع آوری شده در جشن عاطفه ها به دست دانش آموزان نیازمند خواهند رساند