معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: امیدواریم امسال با اختصاص بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان وام اشتغال برای هفت هزار مددجوی کرمانشاهی شغل پایدار ایجاد شود. به گزارش نسیم کرمانشاه ، رشید جلیلیان، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: در نیمه نخست امسال بیش از هفت هزار و ۷۶۲ […]

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: امیدواریم امسال با اختصاص بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان وام اشتغال برای هفت هزار مددجوی کرمانشاهی شغل پایدار ایجاد شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه ، رشید جلیلیان، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: در نیمه نخست امسال بیش از هفت هزار و ۷۶۲ نفر از وام های قرض الحسنه اشتغال این نهاد بهره مند شده اند.

جلیلیان ادامه داد: طی این مدت ۵۳ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان وام اشتغال به این تعداد مددجو پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: ۳۶۴ مورد از این وام های پرداختی از محل اعتبات داخلی امداد و باقی از منابع بانک های عامل پرداخت شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری ۲۲۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه اشتغال به مددجویان تحت حمایت در استان پرداخت شود.

رشید جلیلیان عنوان کرد: امیدواریم با این میزان وام برای حدود هفت هزار مددجوی کرمانشاهی شغل پایدار و با درآمد ایجاد شود.

جلیلیان تاکید کرد: وام های اشتغال این نهاد با شرایط ضمانتی آسان، بدون نیاز به سپرده گذاری و با بازپرداخت بلند مدت به مددجویان متقاضی دارای حرفه و مهارت پرداخت می شود.