رئیس کمیته امداد منطقه دو شهرستان کرمانشاه گفت: کمیته امداد به مددجویان متقاضی حضور در پیاده روی بزرگ اربعین ۶۵۰ هزار تومان کمک هزینه سفر زیارتی پرداخت می کند. به گزارش نسیم کرمانشاه، سید مهدی حجازی اظهار داشت: این نهاد هم اکنون در حال ثبت نام از مددجویان متقاضی حضور در پیاده روی اربعین به […]

رئیس کمیته امداد منطقه دو شهرستان کرمانشاه گفت: کمیته امداد به مددجویان متقاضی حضور در پیاده روی بزرگ اربعین ۶۵۰ هزار تومان کمک هزینه سفر زیارتی پرداخت می کند.

به گزارش نسیم کرمانشاه، سید مهدی حجازی اظهار داشت: این نهاد هم اکنون در حال ثبت نام از مددجویان متقاضی حضور در پیاده روی اربعین به منظور پرداخت کمک هزینه سفر است.

حجازی با بیان اینکه کمیته امداد به هریک از مددجویان متقاضی این سفر بزرگ معنوی ۶۵۰ هزارتومان کمک هزینه پرداخت می کند، افزود: پرداخت این کمک هزینه منوط به داشتن گذرنامه و ثبت نام در سامانه سماح است.

وی با تاکید بر اینکه سفرهای مددجویان همانند سنوات گذشته به صورت انفرادی صورت گرفته و کمیته امداد اقدام به برگزاری سفرهای گروهی به کربلای معلی نخواهد کرد، تصریح کرد: این نهاد صرفا کمک هزینه سفر را به مددجویان متقاضی پرداخت و مددجویان باید به صورت شخصی اسکان، بیمه، ایاب و ذهاب و.. خود را تامین کنند.

حجازی با یادآوری اینکه در سال گذشته ۶۵ مددجو تحت حمایت کمیته امداد این منطقه با دریافت کمک هزینه این نهاد راهی سفر زیارتی اربعین شده اند، تصریح کرد: امسال نیز تاکنون ۸۵ مددجو کرمانشاهی برای شرکت در پیاده روی بزرگ اربعین در سامانه سماح ثبت نام و متقاضی بهره مندی از کمک هزینه سفر معنوی کربلای معلی شده اند.