مدیر مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد کرمانشاه گفت: در سال جاری کمک هزینه ۳۱ میلیارد تومانی مسکن برای مددجویان تحت پوشش اختصاص داده شد که این مبلغ شامل ۲ هزار و ۳۳ مورد کمک به خرید و احداث مسکن به مددجویان ارائه شده است. به گزارش نسیم کرمانشاه، مختار خزاعی اظهار داشت: اساسی […]

مدیر مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد کرمانشاه گفت: در سال جاری کمک هزینه ۳۱ میلیارد تومانی مسکن برای مددجویان تحت پوشش اختصاص داده شد که این مبلغ شامل ۲ هزار و ۳۳ مورد کمک به خرید و احداث مسکن به مددجویان ارائه شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مختار خزاعی اظهار داشت: اساسی ترین نقش مسکن در اقتصاد خانواده هاست و در ایران مسکن یکی از مهم ترین نیازهای اقتصادی بشمار می رود.

وی بیان داشت: با توجه به مهم بودن و اهمیت موضوع مسکن مسئولین کمیته امداد را موظف کرده که دفتر تامین مسکن در کمیته امداد مستقر شود تا به کمک نیازمندان جامعه در بخش مسکن بشتابد.

مدیر مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد کرمانشاه در مورد فعالیت های حوزه مسکن کمیته امداد گفت: این فعالیت ها به به دو بخش ساختمان های اداری و مسکن مددجویان تقسیم می شود و فعالیت مسکن مددجویان به صورت ویژه از لحاظ ساخت، نوسازی و تعمیرات پیگیری می شود.

وی افزود: کمیته امداد استان سالانه به طور میانگین در رابطه با کمک به خرید و تعمیر مسکن به حدود ۲ هزار خانوار کمک هزینه مسکن ارائه می دهد و در طول چهل سال گذشته این مقدار حدودا به ۸۰ هزار می رسد.

خزاعی بیان داشت: در سال ۹۸ تاکنون دو هزار و ۳۳ مورد خدمات مسکن از جمله کمک به خرید و ساخت مسکن به مددجویان ارائه شده که این مقدار شامل مبلغ ۳۱ میلیارد تومان می شود.

وی افزود: در شهرستان های زلزله زده ۱۰ هزار واحد مددجویان تحت پوشش آسیب دید که از این تعداد ۵ هزار واحد تعمیری بود و برای پنج هزار واحد احداثی با کمک تسهیلات دولت کمک تکمیلی به خانوارها ارائه شد و برای این پنج هزار واحد ۷۵ میلیارد تومان کمک ارائه شد.

مدیر مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد کرمانشاه در پایان تاکید داشت:: ۳۰۰ واحد مسکن نیز در مناطق زلزله زده با همکاری کمیته امداد و سپاه افتتاح شد به طوری که ۴۰ میلیون تومان توسط کمیته امداد و ده میلیون تومان توسط سپاه و بخش جزئی نیز توسط خود خانوارها تامین شد که از این ۳۰۰ واحد ۲۲۰ واحد آن افتتاح شد و مابقی نیز بزودی افتتاح می شود.