مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور گفت: یکی از دلایل اصلی انتخاب کرمانشاه به عنوان میزبان همایش عرصه یادگیری بحران های دو سال گذشته در این استان می باشد. به گزارش نسیم کرمانشاه، ابوالفضل کیانی در همایش عرصه یادگیری که صبح امروز در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت؛ این همایش به منظور عرصه یادگیری […]

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور گفت: یکی از دلایل اصلی انتخاب کرمانشاه به عنوان میزبان همایش عرصه یادگیری بحران های دو سال گذشته در این استان می باشد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، ابوالفضل کیانی در همایش عرصه یادگیری که صبح امروز در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت؛ این همایش به منظور عرصه یادگیری چالش های منابع انسانی در شرایط بحرانی برای کارایی بهتر سازمان ها در ۹ و ۱۰ مرداد ماه در هتل پارسیان کرمانشاه در حال برگزاری می باشد.

وی گفت: یکی از دلایل انتخاب استان کرمانشاه به عنوان میزبان این همایش به این دلیل بوده که در دو سال گذشته این استان بحران های مختلفی را تجربه کرده که با مدیریت شایسته استاندار کرمانشاه بحران به خوبی مدیریت شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور بیان داشت؛ دلیل دوم نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی( CSR ) می باشد که پس از چالش ها و حوادث در جامعه به وقوع می پیوندد و اهمیت آن در مدیریت بحران های استان کرمانشاه نیز موثر بوده است.

وی در ادامه به بیان توضیحاتی در مورد سازمان های هیبربدی پرداخت و افزود: برای ماندگاری سازمان ها بایستی وابستگی سازمانی و سنتی بودن کنار گذاشته شود در غیر این صورت سازمان دچار ناکارآمدی شده و ارزش رقابتی خود را از دست می دهد.

کیانی اظهار داشت؛ برای مانایی سازمان ها بایستی علاوه بر کارها و برنامه های روزانه سنتی خود باید به دنبال کشف و بهره برداری از افق های جدید نیز باشیم.

وی تاکید داشت: مدیران و سیاست گذاران بایستی ویژگی های خاصی داشته باشند یعنی مدیر باید بتواند بین شیوه های زندگی سالم و پایدار تعادل ایجاد کند و به مسائل زیست محیطی نیز آگاه باشند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور به مقایسه سازمان سنتی با سازمان هیبربدی پرداخت و گفت؛ در سازمان های سنتی رابطه خطی بوده و بر مبنای بازار فروش سنتی می باشد اما در سازمان های هیبربدی اصالت جامع بر محیط زیست بوده و رابطه بر منافع دو جانبه بوده و بازارها رقابتی و ایجاد روابط متقابل سودمندی می باشند.

گفتنی است این همایش با حضور مدیران منابع استانی به مدت دو روز در ۹ و ۱۰ مرداد ماه در هتل پارسیان کرمانشاه در حال برگزاری می باشد.