مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از میزبانی کرمانشاه از کارشناس ارزیاب یونسکو در اول مهر برای ارزیابی ثبت جهانی اورامانات خبر داد. به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از مهر؛ امید قادری اظهار داشت: اول مهر ماه کارشناس مصری یونسکو پس از سه ماه تأخیر بخاطر شیوع بیماری کرونا برای ارزیابی […]

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از میزبانی کرمانشاه از کارشناس ارزیاب یونسکو در اول مهر برای ارزیابی ثبت جهانی اورامانات خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از مهر؛ امید قادری اظهار داشت: اول مهر ماه کارشناس مصری یونسکو پس از سه ماه تأخیر بخاطر شیوع بیماری کرونا برای ارزیابی منطقه اورامانات به کرمانشاه سفر می‌کند.

وی افزود: هدف از این بازدید ثبت جهانی اورامانات است که پرونده درخواست ثبت این منطقه دی ماه سال گذشته با یونسکو ارسال شده بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه گفت: در صورت گرفتن جواب مثبت از ارزیابی مذکور در اردیبهشت ۱۴۰۰ شاهد ثبت جهانی اورامانات هستیم.

وی به آماده سازی ۶ روستا جهت بازدید ارزیاب یونسکو، گفت: با اختصاص اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی خواسته‌های یونسکو در خصوص حفظ بافت روستایی، رسیدگی به ۶ روستا را در دستور کار قرار دادیم.

وی با اشاره به ایجاد ظرفیت‌های حوزه اقتصادی و فرهنگی ثبت جهانی اورامانات گفت: در صورت ثبت جهانی اورامانات، گردشگری و اشتغال در این منطقه رونق خاصی می‌گیرد و همچنین حفظ میراث، فرهنگ، آداب و رسوم، معماری و محیط زیست منطقه مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت.

قادری تصریح کرد: از نظر امنیتی نیز این ثبت، دستاوردی همچون تعهد همه کشورهای جهان به حفظ امنیت منطقه را به دنبال خواهد داشت.