مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: براساس آمار اولیه کرمانشاهیان سه میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان فطریه و کفارات به صندوق های زکات فطره این نهاد واریز و یا از طریق درگاه های غیرحضوری پرداخت کردند. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ محسن رخصی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به آمار اولیه […]

     

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: براساس آمار اولیه کرمانشاهیان سه میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان فطریه و کفارات به صندوق های زکات فطره این نهاد واریز و یا از طریق درگاه های غیرحضوری پرداخت کردند.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ محسن رخصی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به آمار اولیه زکات فطره و کفارات پرداختی از سوی کرمانشاهیان نیک اندیش، گفت: براساس آمار اولیه کرمانشاهیان سه میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان فطریه و کفارات پرداخت کرده اند.

رخصی با بیان اینکه این میزان فطریه و کفارات به صندوق های زکات فطره این نهاد واریز و یا از طریق درگاه های غیرحضوری پرداخت شده است، افزود:  از این میزان سه میلیارد و ۵۳۲ میلیون تومان فطریه و حدود ۱۰ میلیون تومان نیز کفارات عمد و غیر عمد بوده است.

رخصی با بیان اینکه همچنین امسال بخش قابل توجهی از فطریه و کفارات مردمی از طریق درگاه های الکترونیکی و به صورت غیر حضوری پرداخت شده، بیان کرد: شماره گیری کد #۵*۸۸۷۷* و تلفن گویای ۰۹۶۸۸۷ از طریق تلفن های همراه و واریز وجوه نقدی از طریق اپلیکشن های بله، بام، سکه، ایوا و سنا از راه های پرداخت غیرحضوری فطریه و کفارات بوده است.

وی تصریح کرد: این درگاه ها همچنان آماده دریافت فطریه و کفارات آن دسته از کرمانشاهیان نیک اندیشی است که هنوز موفق به پرداخت زکوات فطره  نشده اند.

شایسته ذکر است، در عید سعید فطر امسال بیش از چهار هزار و ۲۰۰ نیرو و عامل مردمی با این نهاد برای جمع آوری و کفارات مردمی همکاری داشته اند.