پنجمین دوره ی بصیرت عقیدتی سیاسی، پشتیبانی منطقه غرب نزاجا و چهارصد و هشتاد و یکمین دوره بصیرت ویژه خانواده های پرسنل نزاجا برگزار شد. به گزارش نسیم کرمانشاه، سرگرد رسول نکوفر مسئول روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا اظهار داشت: پنجمین دوره بصیرت ویژه خانواده های پرسنل نزاجا در قرارگاه منطقه ای غرب […]

پنجمین دوره ی بصیرت عقیدتی سیاسی، پشتیبانی منطقه غرب نزاجا و چهارصد و هشتاد و یکمین دوره بصیرت ویژه خانواده های پرسنل نزاجا برگزار شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، سرگرد رسول نکوفر مسئول روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا اظهار داشت: پنجمین دوره بصیرت ویژه خانواده های پرسنل نزاجا در قرارگاه منطقه ای غرب ارتش برگزار شد.

نکوفر افزود : این دوره چهارصد و هشتاد و یکمین دوره بصیرت و پنجمین دوره برای خانواده های پرسنل نزاجا است که در قرارگاه غرب ارتش برگزار شد

وی تصریح کرد : در پایان این دوره به خانواده های پرسنل لوح تقدیر وهدایایی به رسم یاد بود اهداء گردید.