معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها غیرمجاز می باشد. به گزارش نسیم کرمانشاه، مهرداد سالاری در نشست ستاد بازسازی مناطق سیل زده استان اظهار داشت: در نقاط حریم و بستر رودخانه ها بایستی حتما پیشگیری های لازم برای عدم ساخت و ساز صورت گیرد و دستگاه […]

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها غیرمجاز می باشد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مهرداد سالاری در نشست ستاد بازسازی مناطق سیل زده استان اظهار داشت: در نقاط حریم و بستر رودخانه ها بایستی حتما پیشگیری های لازم برای عدم ساخت و ساز صورت گیرد و دستگاه های اجرایی مربوطه باید اقدامات لازم را در این زمینه در نظر بگیرند.

وی گفت: شرکت توزیع برق و آب استان باید انشعابات واحدهای غیر مجازی که در بستر و حریم رودخانه ها بنا شده را قطع کنند و هیچ انشعاب جدیدی نیز صادر نشود.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه بیان داشت: با بیان اینکه در گذشته و سال های اخیر بنابر مصلحت در حریم و بستر رودخانه ها به برخی از افراد کم درآمد انشعاب آب و برق داده می شد اما در حال حاضر با توجه به خطرات چنین مجوزهایی، صدور آنها ممنوع بوده و برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد؛ شهرداری ها هم ملزم به برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز بوده و صدور حکم جریمه باید از دستور کار آنها خارج شده و باید حکم قلع بنا صادر شود.

سالاری اظهار داشت: با توجه به حوادث سیل اخیر در بستر رودخانه ها نمی توانیم بخاطر تعدادی افراد متخلف که در حاشیه رودخانه ها اقدام به ساخت و ساز می کنند جان بقیه افراد جامعه را به خطر بیندازیم.

وی تاکید داشت؛ راه و شهرسازی استان نیز نباید هیچگونه مجوزی از طرف مهندسین ناظر خود بر ساختمان ها برای این گونه ساخت و سازها صادر کند و ضروری است در ساخت و سازهای حریم رودخانه ها تاییدیه آب منطقه ای استان را نیز در این زمینه کسب کند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: بعد از زلزله سرپل ذهاب حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت وارد شد که البته هنوز در بحث سیل هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارات به دست نیامده و نباید اجازه دهیم چنین خسارت هایی به استان وارد شود.

وی در زمینه جایگاه های سوخت نیز بیان داشت: بایستی بازنگری مداوم و ویژه ای بر جایگاه های سوخت صورت گیرد که اداره استاندارد استان نظارت کامل بر این جایگاه ها را عهده دار می باشد.