به نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد کە شهروندان اورامانات در حوزه سیاست و سیاست ورزی و با مسائلی که به سرنوشت آنها ارتباط مستقیم دارد منطقی و عقلانی برخورد نموده و به پختگی رسیده باشند و با شعور سیاسی بالا و به دور از تعصب‌ورزی های قومی و قبیله‌ای به توسعه و آبادانی و […]

به نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد کە شهروندان اورامانات در حوزه سیاست و سیاست ورزی و با مسائلی که به سرنوشت آنها ارتباط مستقیم دارد منطقی و عقلانی برخورد نموده و به پختگی رسیده باشند و با شعور سیاسی بالا و به دور از تعصب‌ورزی های قومی و قبیله‌ای به توسعه و آبادانی و زیست‌اجتماعی انسانی و شهروندمدار پاسخی گویا و روشن و ملموس بدهند و عافیت‌طلبان و فرصت‌طلبان را به فرصت‌سوزی همیشگی رهنمون سازند.

منطقه اورامانات بویژه بخش ها ، دهستان ها و روستاهای آن تنها هستند ، باید همت کنیم و دست به دست هم دهیم چرا که منطقه بە یاری و وحدت و همراهی ما نیاز دارد.

جوانان نخبه زیادی در منطقه داریم ، باید آنها را بە خوبی معرفی و مطرح کنیم و به آنها انگیزه بدهیم تا در کارها و فعالیت های سیاسی مشارکت جدی داشتە باشند.

در این خصوص سایت های شهرستان پاوه و منطقه اورامانات می‌توانند چهره سازی کنند و نخبگان و جوانان توانمند منطقه را شناسایی، معرفی و در ادامه حمایت و پشتیبانی کنند و این پتانسیل را به استان، منطقه و کشور معرفی کنند . ما می توانیم این بستر را فراهم کنیم چرا کە پدران و مادران ما با دستان خالی این جوانان برومند را تربیت کرده و نیز پتانسیل ارزشمند و بکر و دست‌نخورده منطقه را نیاکانمان ، دست‌نخورده به ما ارزانی داشته‌اند.

مردم منطقه ظرفیت‌های خوبی در کارهای جمعی و مشارکت های عمومی از خود نشان داده‌اند و وجود انجمن های متعدد مردمی در حوزه های مختلف دلیلی بر این ادعاست ؛ به طوری که اورامانات به دلیل داشتن انجمن های مردمی در استان کرمانشاه و حتی کشور سرآمد و زبانزد است. اکنون اینجانب به عنوان کمترین و کوچکترین عضو جامعه پاوه‌و اورامانات و استان کرمانشاه پیشنهاد می‌کنم به فکر ایجاد و راه اندازی سمن‌ها، انجمن‌ها و NGOهایی مردمی در حوزه سیاست و سیاست‌ورزی در شهرستان پاوه و منطقه اورامانات باشیم.

پیشنهاد می‌شود احزاب و ائتلاف ها و نمایندگی احزاب کشوری ، منطقه‌ای و استانی را در پاوه و منطقه اورامانات راه‌اندازی، بسط و رشد دهیم و در این راه پیشکسوتان و ریش‌سفیدان، جوانان را راهنمایی و همراهی کنند.

به امید روزهای خوب برای مردم خوبم و این سرزمین اهورایی.
ما به همدیگر نیاز داریم و در روزهای سخت همدیگر را رها نکردیم ، لازم است گام‌های بلندی‌تری برداریم تا امروز و آینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانمان بسازیم و ترسیم کنیم.

بابهترین آرزوها
محمدآشنا عباس منش
فعال سیاسی و فرهنگی