معاون امور بین الملل موسسه حقوق بشر صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران گفت: حمله نظامی توسط ترکیه در شرق فرات که منجر به آوارگی، ترک محل زندگی مردم و کشتار کودکان وزنان مظلوم و بی دفاع است، خلف تمامی اصول انسانی ، اسلامی و قواعد و قوانین بین الملل است. به گزارش نسیم کرمانشاه به […]

معاون امور بین الملل موسسه حقوق بشر صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران گفت: حمله نظامی توسط ترکیه در شرق فرات که منجر به آوارگی، ترک محل زندگی مردم و کشتار کودکان وزنان مظلوم و بی دفاع است، خلف تمامی اصول انسانی ، اسلامی و قواعد و قوانین بین الملل است.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سامان نیازی اظهار داشت:: آقای اردوغان، توجه کردن به چراغ سبز آمریکای به ریاست ترامپ از شما یک سیاستمدار ناشی وجو زده و بی رحم تصویر کرده است.   
 
نیازی با بیان اینکه از شما سوال میکنیم که آیا در قاموس شما جنایت، صلح نامگذاری می شود؟ گفت:  نتیجه عملیات نظامی ترکیه تجدید حیات تروریستهای خشن و بازگشت شوم آنها به کل منطقه می باشد و این برای محور مقاومت که برای ریشه کنی تروریسم و پایداری صلح متحمل هزینه های سنگین شده است در واقع تضییع تمام تلاش ها و زحمات طاقت فرسای آنان به عنوان مبارزان واقعی درخط مقدم مبارزه با خشونت و تروریسم است.

معاون امور بین الملل موسسه حقوق بشر صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران گفت:  دولت ترکیه باید با خویشتن داری و احترام به اصول و قواعد عام الشمول بین الملل از رفتار خشونت آمیز خود دست بردارد و حقوق اولیه انسانهای بی دفاع خصوصا کودکان مظلوم و جمعیت بی گناه غیرنظامی که هدف مستقیم عملیات فاقد توجیه و مجوز قانونی هستند را بیشتر از این مورد تعرض قرار ندهد.

وی گفت: خشونت که در واقع نقطه مقابل صلح یعنی مبنایی ترین مفهوم مشترک تمدن های انسانی است، آن هم خشونتی که بی دفاع ترین جامعه انسانی یعنی کودکان و ناتوانان را هدف قرار دهد منفورترین نقض حقوق بشر است. کردها با فرهنگ و تمدن غنی و دارای اصالت و ریشه، شایسته این رفتارهای غیرمتمدنانه و غیرانسانی نیستند و در دنیای امروز این گونه رفتارها برای شما هزینه خواهد داشت.

معاون امور بین الملل موسسه حقوق بشر صلح زیبا جمهوری اسلمی ایران گفت:  ما ترکیه را به راه حل های سیاسی و مسالمت آمیز از طریق گفت و گو دعوت می کنیم و تاکید می کنیم دست از خدشه دار کردن تمامیت ارضی سوریه بردارد.