مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال به ۱۰۶ پرونده رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل رسیدگی شد گفت: هفت شرکت لغو فعالیت شدند. به گزارش نسیم کرمانشاه، فریبرز کرمی با اشاره به مصوبات کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ در نیمه نخست امسال اظهار […]

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال به ۱۰۶ پرونده رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل رسیدگی شد گفت: هفت شرکت لغو فعالیت شدند.

به گزارش نسیم کرمانشاه، فریبرز کرمی با اشاره به مصوبات کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ در نیمه نخست امسال اظهار داشت: در زمینه کمیسیون ماده ۱۲ از یکم تا هفتم فروردین ماه ۲۸ جلسه شامل ۱۱ جلسه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بخش مستقر و ۱۷ جلسه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل کالا برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در این جلسات در مجموع به تخلفات ۱۰۶ پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است عنوان کرد: از این تعداد ۷۱ شرکت شامل ۴۹ شرکت کالا و ۲۳ شرکت مسافربری جریمه و به ۲۵ شرکت تذکر داده شده است و هفت شرکت لغو فعالیت و سه شرکت نیز رأی برائت گرفته‌اند.

کرمی درباره جلسات کمیسیون ماده ۱۱ گفت: ۱۷ جلسه شامل ۱۰ جلسه برای رانندگان بخش کالا و هفت جلسه برای رانندگان بخش مسافر برگزار شده و پرونده ۲۶۷ راننده بررسی و اعمال قانون گردید .

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه افزود: در نتیجه جلسات کمیسیون ماده ۱۱ ، یکصدو ۴۹ راننده رأی تذکر، ۱۸ راننده رأی برائت گرفتند و ۱۰۰ راننده نیر لغو برگ فعالیت شدند.