دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بر لزوم اجرای مطلوب فرآیند بی خطرسازی پسماندهای پزشکی در استان تاکید کرد به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، محمدحسین صادقی بابیان اینکه طی ماه گذشته جلساتی را به منظور بی خطر سازی پسماندهای بیمارستانی و در نظرداشتن ملاحظات زیست […]

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بر لزوم اجرای مطلوب فرآیند بی خطرسازی پسماندهای پزشکی در استان تاکید کرد

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، محمدحسین صادقی بابیان اینکه طی ماه گذشته جلساتی را به منظور بی خطر سازی پسماندهای بیمارستانی و در نظرداشتن ملاحظات زیست محیطی با متولیان اصلی مدیریت پسماند استان برگزار کرده، اعلام کرد: این گونه از پسماندها باتوجه به ماهیت خود که اثرات سوء بهداشتی و زیست محیطی دارند، در طبقه پسماندهای ویژه و بسیار خطرناک قرار می گیرند، لذا بر این اساس نیازمند مدیریت خاص در همه مراحل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری و دفع نهایی هستند.

وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی ونظارتی مطابق قانون مدیریت پسماند و با لحاظ اهمیت وحساسیت آن و لزوم مدیریت اصولی وصحیح موضوع ، موظفند با احساس مسولیت به اجرای مطلوب فرایند بی خطرسازی پسماندهای پزشکی در تمامی ابعاد بصورت کامل و مجزا در حد قابل قبول و با رعایت ملاحظات زیست محیطی بپردازند.

دادستان کرمانشاه اعلام کرد: عدم التزام به این قانون بی توجهی به سلامت عمومی جامعه محسوب شده و بی شک در راستای صیانت از حقوق عمومی با هر گونه تخلف از قانون برخورد خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: قطعا نتیجه اصلاح امور را پیگیری و آن رابه اطلاع شهروندان‌ خواهیم رساند.