رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری فروش زمین‌های تله‌کابین را تکذیب کرد. به گزارش نسیم کرمانشاه، مهندس وحید شامبیاتی با تکذیب شایعه فروش زمین‌های اطراف پروژه تله‌کابین اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال اجرای فاز اول پروژه تله‌کابین هستیم. وی افزود: در فاز اول این پروژه فقط اجرای خط تله‌کابین تعریف شده و […]

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری فروش زمین‌های تله‌کابین را تکذیب کرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مهندس وحید شامبیاتی با تکذیب شایعه فروش زمین‌های اطراف پروژه تله‌کابین اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال اجرای فاز اول پروژه تله‌کابین هستیم.

وی افزود: در فاز اول این پروژه فقط اجرای خط تله‌کابین تعریف شده و سایر قسمت‌های این پروژه در فازهای بعدی تعریف و اجرا خواهد شد.

شامبیاتی تصریح کرد: برخی افراد سودجو به دنبال تخریب پروژه و گرفتن سرعت پیشرفت این پروژه هستند و هر روز یک حاشیه و شایعه برای پروژه تله‌کابین بوجود می آورند.

وی ادامه داد: مساله فروش زمین‌های حاشیه پروژه تله‌کابین از اساس کذب است و قویاً اعلام میکنیم پیگیری قانونی نسبت به بوجود آورندگان و پخش‌کنندگان این دروغ انجام خواهد شد.