دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به تاثیرات شایعه سازی در برهم زدن امنیت در جامعه، اظهارکرد: شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب یکی از مسائل و آسیب هایی است که نقش بارزی در برهم زدن امنیت جامعه دارد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه، شهرام کرمی به شایعه سازی هایی که طی یکسال گذشته هم درباره شیوع بیماری کرونا صورت گرفته اشاره ای کرد و افزود: شایعه سازی ضمن تشدید بحران رخ داده از مدیریت صحیح بیماری هم جلوگیری می کند.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: در این راستا، در همان ماه های ابتدایی شیوع این بیماری، “کارگروه ویژه مقابله با شایعه سازان فضای مجازی” با محوریت شیوع بیماری کرونا در استان را در دستور کار قرار دادیم.

وی خاطرنشان کرد: این کارگروه طی ماه های گذشته، ضمن رصد و پایش مستمر فضای مجازی، با مشاهده هرگونه موارد محتوایی همچون فیلم، خبر و عکس هایی که حاوی مطالب شایعه و کذب به قصد تشویش اذهان عمومی و افزایش نگرانی در جامعه بود، به شناسایی عاملین انتشار آن شایعات اقدام می کند.

کرمی افزود: پس از شناسایی عوامل شایعه ساز، در گام  اول با ارسال پیامک و یا دعوت حسب مورد توجیه، تذکر و اخطار داده می شود و چنانچه متعاقبا با رصدهای میدانی مشخص شود که این افراد به رفتارهای غیرقانونی خود با اصرار ادامه می دهند، با مستندسازی و گردآوری ادله، احضار و به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی یادآورشد: تاکنون افراد متعددی در این زمینه شناسایی و اقدامات قانونی در خصوص آنها لحاظ شده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در خاتمه گفت: درماه های ابتدایی شیوع بیماری کرونا، اخبار جعلی و شایعات زیادی دررابطه با بیماری کرونا مطرح بود که خوشبختانه با اقداماتی که در دستور کار قرار دادیم، این موضوع درحال حاضر تاحدودی کمرنگ تر شده است.