مدیر طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از رشد ۶۵درصدی رشد جوجه ریزی در ۶ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ خبر داد . به گزارش نسیم کرمانشاه، نرگس عظیمی اظهارداشت: با هدف افزایش تولید گوشت سفید در استان برنامه افزایش جوجه ریزی در دستور کار مدیریت طیور استان قرار […]

مدیر طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از رشد ۶۵درصدی رشد جوجه ریزی در ۶ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ خبر داد .

به گزارش نسیم کرمانشاه، نرگس عظیمی اظهارداشت: با هدف افزایش تولید گوشت سفید در استان برنامه افزایش جوجه ریزی در دستور کار مدیریت طیور استان قرار گرفت و در این راستا نرخ رشد جوجه ریزی استان افزایش یافته است .

وی خاطرنشان کرد: میزان جوجه ریزی استان در شش ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ نیز رشد ۷۰درصدی را نشان می دهد.

عظیمی افزود: در راستای افزایش تولید گوشت سفید، برنامه سازمان تدوین و در حال اجراست .

وی خاطرنشان کرد: طی برنامه سه ساله سازمان، تولید گوشت سفید استان از ۶۳هزار و ۷۰۰تن فعلی به ۱۰۰هزار تن خواهد رسید .