با اجرای طرح اقدام ملی مسکن ۱۳ هزار واحد مسکونی در استان کرمانشاه ساخته می‌شود. به گزارش نسیم کرمانشاه، مسعود شریفی مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه گفت: در طرح اقدام ملی مسکن احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور برنامه ریزی شده که از این تعداد تا کنون ۱۳ هزار واحد سهم استان کرمانشاه […]

با اجرای طرح اقدام ملی مسکن ۱۳ هزار واحد مسکونی در استان کرمانشاه ساخته می‌شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مسعود شریفی مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه گفت: در طرح اقدام ملی مسکن احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور برنامه ریزی شده که از این تعداد تا کنون ۱۳ هزار واحد سهم استان کرمانشاه است.

وی افزود: در بخش اراضی دولتی ۱۵۰۰ واحد سهم شهر کرمانشاه و ۱۶۳۰ واحد سهمیه دیگر شهر‌ها خواهد بود، که به این تعداد باید ثبت نام در بخش اراضی دولتی مورد تفاهم با بنیاد شهید و دیگر تعاونی‌ها و بخش‌های غیردولتی را اضافه کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با بیان اینکه هزینه ساخت واحد‌های طرح مذکور از دو بخش تسهیلات بانکی و آورده متقاضی خواهد بود، خاطرنشان کرد: خانواده‌هایی می‌توانند در این طرح ثبت نام نمایند که علاوه بر شرایط مندرج در قانون ساماندهی مسکن از جمله (۱-عدم استفاده از امکانات دولتی و نهاد‌های عمومی، زمین و تسهیلات وام مسکن، ۲- متاهل یا سرپرست خانوار بودن، ۳- دارای سابقه سکونت حداقل ۵ سال اخیر در شهر مورد تقاضا، ۴- نداشتن سابقه مالکیت از سال ۸۴ به بعد) توانایی تامین سهم آورده و همچنین پرداخت اقساط ماهیانه را داشته باشند.