رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از زیباسازی پایه‌های منوریل با استفاده از پوشش گیاهی خبر داد. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ دکتر فرامرز رحمتی‌زاده اظهار داشت: سبز کردن پایه‌های منوریل با استفاده از پوشش گیاهی بنا به دستور دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه و مهندس عیساییان معاون خدمات شهری در دستور کار پرسنل فضای […]

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از زیباسازی پایه‌های منوریل با استفاده از پوشش گیاهی خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ دکتر فرامرز رحمتی‌زاده اظهار داشت: سبز کردن پایه‌های منوریل با استفاده از پوشش گیاهی بنا به دستور دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه و مهندس عیساییان معاون خدمات شهری در دستور کار پرسنل فضای سبز منطقه یک قرار گرفت.

وی افزود: هدف از این اقدام تغییر سیما و منظر شهری از پایه‌های ضمخت و بتنی به یک فضای سبز زیبا است.

وی ادامه داد: طبق الگوی انجام گرفته قرار است گونه شمشاد رسمی و پیچ امین‌الدوله به صورت یک پایه در میان کار شود.

دکتر رحمتی‌زاده گفت: گونه‌های گیاهی به تعداد لازم که در حدود ۲۰۰ پایه می‌باشد خریداری شده و به زودی در محل‌های جانمایی شده کشت می‌گردد.

وی در ادامه به فرصت چندماهه برای استقرار گونه های کشت شده ورشد این گونه ها تا رسیدن به هدف این پروژه اشاره کرد و افزود: ان‌شالله شهروندان ظرف مدت چند ماه نمود زیبایی این پروژه را مشاهده خواهند کرد.

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری در پایان افزود: جا از دکتر طلوعی و مهندس عیساییان به جهت حمایت از پروژه‌های زیباسازی شهری که آرامش روانی و بصری را برای شهروندان به دنبال دارد تشکر کرد.