مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از راه اندازی واحدهای راکد زیر بخش صنایع تبدیلی با “رویکرد اشتغال و رونق تولید خبر داد. به گزارش نسیم کرمانشاه، مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: برای جلوگیری از هدر رفت امکانات موجود و استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده و پیرو دستور […]

مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از راه اندازی واحدهای راکد زیر بخش صنایع تبدیلی با “رویکرد اشتغال و رونق تولید خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: برای جلوگیری از هدر رفت امکانات موجود و استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده و پیرو دستور اکید ریاست سازمان و در راستای تحقق اهداف برنامه سه ساله بخش، راه اندازی واحدهای راکد زیر بخش صنایع کشاورزی با رویکرد اشتغالزایی و رونق تولید راه اندازی می گردند.

سعید کریمی افزود: یکی از واحد های راکد زیر بخش صنایع تبدیلی در استان کرمانشاه با تغییر فعالیت و نصب ماشین آلات تولید مجدداً به چرخه تولید باز خواهد گشت.

کریمی بیان کرد: در این واحد تولیدی که از سال نود و شش تا کنون راکد بوده امکان ایجاد اشتغال بیش از دوازده نفر بصورت مستقیم ایجاد میگردد .

او گفت: واحد مورد نظر در حال تولید آزمایشی و رفع نواقص بوده و پروانه بهره برداری واحد مورد نظر به زودی صادر می گردد.