دکتر نادر نادری به عنوان کاندیدای مورد حمایت شواری ائتلاف نیروهای انقلاب در شهرستان اسلام آباد غرب انتخاب شد لیست نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه اعلام شد. در این لیست دکتر نادر نادری به عنوان کاندیدای مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در شهرستان اسلام آباد غرب معرفی شد.

دکتر نادر نادری به عنوان کاندیدای مورد حمایت شواری ائتلاف نیروهای انقلاب در شهرستان اسلام آباد غرب انتخاب شد

لیست نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه اعلام شد.

در این لیست دکتر نادر نادری به عنوان کاندیدای مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در شهرستان اسلام آباد غرب معرفی شد.