عضو شورای شهر کرمانشاه: تا پایان دوره پنجم شورای شهر، از شهردار کرمانشاه و برنامه های وی، قاطعانه حمایت می‌کنیم. مهندس کامران ملکی اظهار داشت: شب گذشته جلسه ای صمیمی با حضور هفت تن از اعضای شورای شهر و شهردار کرمانشاه برگزار شد که در این جلسه بر حمایت از شهردار و برنامه های ایشان […]

عضو شورای شهر کرمانشاه: تا پایان دوره پنجم شورای شهر، از شهردار کرمانشاه و برنامه های وی، قاطعانه حمایت می‌کنیم.

مهندس کامران ملکی اظهار داشت: شب گذشته جلسه ای صمیمی با حضور هفت تن از اعضای شورای شهر و شهردار کرمانشاه برگزار شد که در این جلسه بر حمایت از شهردار و برنامه های ایشان تأکید گردید.

این عضو با سابقه شورای شهر کرمانشاه افزود: در این جلسه هفت عضو شورای شهر که موافق عملکرد شهردار کرمانشاه هستند، از جناب آقای دکتر طلوعی شهردار محترم درخواست داشتند که برنامه های خود را جهت پیشبرد شهر با قدرت ادامه دهند و مطمئن باشند که حمایت اعضای شورای شهر را خواهند داشت.

وی بیان داشت: شهردار کرمانشاه نیز در این جلسه با قاطعیت اعلام کردند که پیرو قولی که به مردم و اعضای شورای شهر داده اند، تا پایان این دوره در شهرداری کرمانشاه خواهند ماند و دغدغه ای جز حل مشکلات شهروندان نخواهند داشت.

ملکی تصریح کرد: همچنین جناب آقای طلوعی بر پایان رساندن پروژه های همچون تله کابین، تقاطع میدان سپاه، تقاطع شهید سلیمانی و دیگر پروژه ها تا پایان دوره پنجم شورای شهر تأکید کردند.

عضو شورای شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: در پایان این جلسه صمیمی، اعضای شورای شهر پیمان بستند که قاطعانه حامی شهردار و برنامه های ایشان باشند و تا پایان دوره پنجم، دکتر طلوعی را مورد حمایت قرار دهند