مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با شاره به جشن عاطفه در نشست خبری با خبرنگاران استان کرمانشاه گفت: مراسم ‌اول جشن عاطفه ها هفتم و هشتم شهریور ماه با کمک و همکاری ادارات استان با ۷۸۰ پایگاه جمع آوری آغاز شد. به گزارش نسیم کرمانشاه ، محسن رخصی اظهار کرد: مرحله دوم جشن عاطفه ها […]

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با شاره به جشن عاطفه در نشست خبری با خبرنگاران استان کرمانشاه گفت: مراسم ‌اول جشن عاطفه ها هفتم و هشتم شهریور ماه با کمک و همکاری ادارات استان با ۷۸۰ پایگاه جمع آوری آغاز شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه ، محسن رخصی اظهار کرد: مرحله دوم جشن عاطفه ها چهارشنبه ۱۰ مهر در ۱۰۰۰ مدرسه و مراکز آموزشی و ۱۰۰ پایگاه بسیج در استان به استقبال این اقدام می رویم.

وی افزود : در مرحله اول جشن عاطفه ها کمک های جمع آوری شده ۳میلیارد ۵۷۰ میلیون تومان بود که قبل از بازگشایی مدارس نوشت افزار و پوشاک و.. در اختیار خانواده تحت پوشش قرار گرفت‌.

رخصی با اشاره به اینکه در استان کرمانشاه بیش از ۱۳۶۸۱ نفر دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد هستند گفت: هر ماه ۲۰۰ هزار تومان هزینه دانش آموزی تحت پوشش کمیته امداد داده میشود که این مبلغ پرداختی بستگی به مناطقی که در آن در حال آموزش هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: ۶۵۴۰ نفر دانش آموزان در مناطق زلزله زده هستند که سرانه پرداخت آنها ۲۰ درصد بیشتر از سایر مناطق است.

وی افزود: ۱۸۰۰ نفر دانشجو در استان تحت پوشش کمیته امداد تحت پوشش و حمایت قرار دارند که از کمک های هزینه تحصیلی و شهریه دانشگاه بهره مند می‌شوند.

محسن رخصی با شاره به اینکه ۴۴ هزار ۷۱۳ نفر سالمند تحت حمایت کمیته استان کرمانشاه وجود دارد، بیان کرد: از این تعداد سالمند ۶۰ سال تا ۷۰ سال ۲۷۱۱۱ نفر، از ۷۵ سال تا ۹۰ سال ۱۶۲۹۸ نفر و از ۹۰ سال به بالا ۱۳۰۴ نفر تحت پوشش هستند.

وی افزود: در استان کرمانشاه ۶۹۲۶ نفر ایتام تحت پوشش با ۲۱۲۱۷ نفر حامی قرار دارد.