استاندار کرمانشاه از خدمات مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تقدیر و تشکر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، مهندس بازوند با ارسال نامه ای به وزیر نیرو از پاسخگویی و اقدام به موقع شرکت توزیع برق استان در حوزه سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار تقدیر […]

استاندار کرمانشاه از خدمات مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تقدیر و تشکر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، مهندس بازوند با ارسال نامه ای به وزیر نیرو از پاسخگویی و اقدام به موقع شرکت توزیع برق استان در حوزه سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار تقدیر نمود.

استاندار کرمانشاه گفت: بهبود فضای کسب و کار یکی از شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی است که بستر ساز شفافیت و سلامت اقتصادی می باشد.

وی با ذکر نقش موثر بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی افزود: ایجاد اشتغال مولد و رشد تولید ناخالصی داخلی در این راستا می باشد که با توجه به این امر مهم سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری نیز در استان راه اندازی گردید.

مهندس بازوند بیان داشت: بر اساس گزارش سنجش عملکرد پاسخ دهی سازمان ها در این سامانه، شرکت توزیع برق استان در پاسخ دهی به استعلامات سرمایه گذاری به عنوان دستگاه برتر شناخته شد.

وی در پایان تاکید داشت: از وزیر محترم نیرو تقاضا دارم تا به خاطر کسب این موفقیت در شرکت توزیع برق استان به نحو شایسته ای از مهندس مرآتی و همکاران ارجمند ایشان تقدیر بعمل آید.