رئیس سازمان حمل ونقل مسافر کرمانشاه ازتشدید عملیات روزانه ضدعفونی و گندزدائی پایانه‌های مسافربری شهرداری و اتوبوس‌های برون شهری خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ شهبازی با اشاره به تداوم اقدامات انجام شده جهت جلوگیری از انتشارویروس  کرونا در حوزه ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری ظهار کرد: برای پیشگیری از انتشار اپیدمی، ضدعفونی پایانه های مسافر بری و اتوبوس‌ بین های شهری نیز به صورت روزانه تا زمان مهار و کنترل این بیماری در دستور کاراین سازمان قرار دارد .

شهبازی با بیان اینکه پرسنل خدوم بازرسی این سازمان در  خروجی پایانه های مسافر بری شهرداری مستقر بوده و اتوبوس هایی که قصد خروج از شهر را دارند قبل از سوار شدن مسافران ضدعفونی کرده ،خاطر نشان کرد: این عملیات درراستای حفظ سلامت مسافران و خود رانندگان از زمان اجرای طرح مقابله با بیماری کرونا شروع و تا مهار ویروس کرونا کماکان ادامه خواهد داشت.

شایان ذکراست ضمن اینکه  فعالیت پایانه های مسافربری شهرداری به صورت مستمر رصد می شود تمامی ناوگان‌ اتوبوسرانی درون شهری و برون شهری توسط اکیپ ضدعفونی  این سازمان قبل از هر سرویس ضدعفونی می شوند.