مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه از تخریب بناهای احداث شده غیر مجاز در اراضی زراعی و باغات کشاورزی شهرستان کرمانشاه خبرداد.

به گزارش نسیم کرمانشاه،  دارایی گفت: این مدیریت در راستای حفظ و حراست از اراضی زراعی و با اخذ دستور قضایی و با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از ابتدای سال جاری تاکنون اقدام به قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در حوزه شهرستان کرمانشاه شامل دهستان ماهیدشت به مساحت ۱۱۵۰۰متر مربع، دهستان میاندربند به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و در دهستان الهیار خانی به مساحت ۳۹۰۰۰ متر مربع نموده است.

نامبرده در ادامه گفت: جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز مهم‌ترین دغدغه این مدیریت بوده که در این شهرستان سه اکیپ حفاظت اراضی در مراکز تابعه به صورت تمام وقت اقدام به پایش اراضی و جلوگیری از گسترش ساخت و سازهای غیرمجازمی نمایند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه از کشاورزان، زارعین، باغداران و مالکین زمین های کشاورزی درخواست نمود تا پیش از هرگونه تغییرکاربری زمین های کشاورزی و باغی خود، جهت اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان های تابعه مراجعه کنند تا از ساخت و ساز غیر قانونی و غیر مجاز و ضرر و زیان به آنها پیشگیری بعمل آید.