رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه؛ از سال ۹۶ تا پایان ۳ ماهه نخست سال ۹۸، تعداد ۱۱۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۱۵۰/۲ میلیارد تومان و ۱۶۲۱ نفر اشتغال زایی به چرخه تولید بازگشته اند. به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، مهندس […]

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه؛ از سال ۹۶ تا پایان ۳ ماهه نخست سال ۹۸، تعداد ۱۱۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۱۵۰/۲ میلیارد تومان و ۱۶۲۱ نفر اشتغال زایی به چرخه تولید بازگشته اند.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، مهندس محسن دارابی؛ رییس این سازمان، خلاصه ای از فعالیت ها و اقدامات سازمان مذکور را در احیای واحدهای صنعتی نیمه فعال و دارای مشکل ارایه کرد.

وی گفت: طی سال ۹۶ با مجموعه اقداماتی که به منظور احیا و بازگشت واحدهای صنعتی نیمه فعال، صورت پذیرفت، موفق شدیم ۵۴ واحد صنعتی را با سرمایه گذاری ۴۲/۲ میلیارد تومان و اشتغال ۷۹۲ نفر به چرخه کار و تولید برگردانیم.

دارابی افزود: در تداوم این فعالیت ها، در سال ۹۷ نیز توانستیم ۵۷ واحد صنعتی را با سرمایه گذاری ۹۹ میلیارد تومان و اشتغال ۷۳۵ نفر، وارد مدار تولید کنیم، این درحالی است که در ۳ ماهه نخست سال ۹۸، ۸ واحد صنعتیبا سرمایه گذاری ۹ میلیارد تومان و اشتغال ۹۴ نفر فعالیت های تولیدی خود را از سر گرفته‌اند.

رییس سازمان صمت استان در همین زمینه خاطرنشان کرد: بدین ترتیب و در مجموع در حوزه صنعت، از سال ۹۶ تا پایان ۳ ماهه نخست ۹۸، ۱۱۹ واحد صنعتی، با سرمایه گذاری ۱۵۰/۲ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۶۲۱ نفر به چرخه فعالیت، کار و اشتغال بازگشته اند.