مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به اختصاص هفت میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان اعتبار به مسکن خانوارهای مددجو در استان، گفت: با این میزان اعتبار ۷۵۴ منزل مسکونی مددجویی در استان خریداری، ساخت و تعمیر شده است. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، مختار […]

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به اختصاص هفت میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان اعتبار به مسکن خانوارهای مددجو در استان، گفت: با این میزان اعتبار ۷۵۴ منزل مسکونی مددجویی در استان خریداری، ساخت و تعمیر شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، مختار خزاعی، مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: خدمات مسکن این نهاد در سر فصل های خریداری، ساخت و تعمیر به خانوارهای مددجو ارائه می شود.

خزاعی افزود: طی ۹ ماهه امسال بیش از هفت میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان اعتبار به مسکن مددجویان تحت حمایت اختصاص داده شده است.

وی تاکید کرد: در این مدت ۷۵۴ خانوار مددجو در استان کرمانشاه از خدمات عمرانی این نهاد بهره مند شده اند.

مختار خزاعی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۷۹ خدمت به خریداری و ساخت مسکن و ۵۷۵ خدمت نیز به تعمیرات منازل مسکونی مددجویی اختصاص داده شده است.

مدیر تامین مدیر مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان کرمانشاه تصریح کرد: بخشی از اعتبارات مسکن مددجویان با مشارکت خیران نیک اندیش تامین می شود که امیدواریم با توجه به نیاز مبرم خانواده های مددجو به مسکن و سرپناه این کمک ها از رشد روزافزونی برخوردار باشد.