​مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: بیش از ۸۸ هزار حلقه لاستیک بین رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی استان توزیع شده است. به گزارش نسیم کرمانشاه، فریبرز کرمی اظهار داشت: ۸۸ هزار و ۸۲۴ حلقه لاستیک میان ناوگان عمومی حمل و نقل استان کرمانشاه طی ۶۹ مرحله توزیع شده […]

​مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: بیش از ۸۸ هزار حلقه لاستیک بین رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی استان توزیع شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، فریبرز کرمی اظهار داشت: ۸۸ هزار و ۸۲۴ حلقه لاستیک میان ناوگان عمومی حمل و نقل استان کرمانشاه طی ۶۹ مرحله توزیع شده است.

وی از توزیع ۱۸ هزار و ۷۶۲حلقه لاستیک در سایز ۱۸۵/۶۵/۱۵/۱۴ خبر داد و گفت: در مرحله شهرستانی نیز ۸۰۶ حلقه لاستیک در این سایز توزیع شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه بیان داشت: در سایز ۷۰۰  -۱۶ نیز ۲۴۷۰ حلقه لاستیک در مجموع مراحل و در مرحله شهرستانی ۲۲۲ حلقه لاستیک تحویل ناوگان عمومی حمل و نقل استان شده است.

مهندس کرمی گفت: در سایز ۷۵۰-۱۶ یک هزار و ۹۸۶ حلقه لاستیک طی مجموع مراحل توزیع لاستیک و ۱۷۰ حلقه نیز در مرحله شهرستانی تحویل شده است.

وی از توزیع ۱۴۸۴ حلقه لاستیک در سایز ۸۲۵-۱۶ خبر داد و گفت: در مرحله شهرستانی هم ۱۴۸ حلقه لاستیک در این سایز توزیع شده است.

کرمی با بیان اینکه در سایز ۲۳۵*۱۷۵ نیز ۲۱۲ حلقه لاستیک توزیع شده عنوان کرد: در سایز ۱۰۰۰-۲۰ نیز ۴۴۴ حلقه لاستیک طی مجموع مراحل توزیع و ۲۶ حلقه نیز در مرحله شهرستانی تحویل شده است.

وی ادامه داد: در سایز ۱۱۰۰-۲۰ هم ۲۲۴ حلقه لاستیک و در مرحله شهرستانی ۴۸ حلقه لاستیک تحویل ناوگان عمومی حمل و نقل استان کرمانشاه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه بیان داشت: همچنین در سایز ۱۲۰۰ -۲۰ هم ۶۹۴ حلقه لاستیک طی مجموع مراحل و در مرحله شهرستانی هم ۲۶۸ حلقه لاستیک توزیع شده است.

کرمی از توزیع  ۴۴ حلقه لاستیک در سایز ۱۳*۲۲۵ خبر داد و گفت: در سایز ۱۲۰۰-۲۴ نیز ۲۴ هزار و ۹۹۵ حلقه لاستیک در مجموع و طی مرحله شهرستانی هم ۶۴۸ حلقه لاستیک توزیع شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه در سایز ۳۱۵/۸۰/۲۲/۵ بیش از ۲۶ هزار حلقه لاستیک طی همه مراحل و در مرحله شهرستانی هم ۶۷۲ حلقه لاستیک توزیع شده خاطرنشان کرد: ۱۱ هزار و ۴۳۱ حلقه لاستیک نیز در سایز ۳۸۵/۶۵/۲۲/۵ طی مراحل توزیع و در مرحله شهرستانی هم ۲۱۶ حلقه لاستیک تحویل ناوگان عمومی حمل و نقل شده است.