در راستای بهبود وضعیت ترافیک بهینه سازی و اصلاح زمانبندی تقاطع های سطح شهر کرمانشاه صورت گرفت. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه محسن ارجمندی اظهار داشت: در راستای بهبود وضعیت ترافیک در سطح کلانشهر کرمانشاه و کاهش زمان سفر شهروندان “بهینه سازی و اصلاح زمانبندی تقاطع های سطح شهر” صورت گرفت. […]

در راستای بهبود وضعیت ترافیک بهینه سازی و اصلاح زمانبندی تقاطع های سطح شهر کرمانشاه صورت گرفت.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه محسن ارجمندی اظهار داشت: در راستای بهبود وضعیت ترافیک در سطح کلانشهر کرمانشاه و کاهش زمان سفر شهروندان “بهینه سازی و اصلاح زمانبندی تقاطع های سطح شهر” صورت گرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه افرود: در راستای بهبود وضعیت ترافیک در سطح کلانشهر کرمانشاه و کاهش زمان سفر و هزینه های جانبی سفر شهروندان نظیر مصرف سوخت با هدف اولویت بخشی به حرکت وسایل نقلیه در معابر پر ترافیک اصلاح زمانبندی و فاز بندی چراغ های فرماندهی راهنمایی و رانندگی سطح شهر کرمانشاه با بررسی های دقیق و انجام مطالعات و آماربرداری های لازم توسط معاونت حمل ونقل و ترافیک کرمانشاه انجام شده است

وی گفت: در گام نخست اصلاح تقاطعات مادر، سنگر، رودکی، جلیلی، سیلو و نیروی انتظامی( میدان بار) انجام شده مورد بهره برداری قرار گرفته است.

گفتنی است که نتایج این اقدامات بخصوص در تقاطع سنگر (۲۲ بهمن- خیابان گلریزان) بسیار قابل توجه بوده و اصلاح و بهینه سازی سایر تقاطع های سطح شهر نیز در دستور کار قرار دارد.