در ارزیابی دوره ای خدمات مشترکین شرکت های توزیع برق که باحضور دکتر یاقوتی مدیرکل خدمات مشترکین و مدیریت مصرف برق شرکت توانیر و دکتر یوسفی معاون خدمات مشترکین شرکت توانیر انجام شد، عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در زمینه خدمات مشترکین پیشرفتی ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. به […]

 

در ارزیابی دوره ای خدمات مشترکین شرکت های توزیع برق که باحضور دکتر یاقوتی مدیرکل خدمات مشترکین و مدیریت مصرف برق شرکت توانیر و دکتر یوسفی معاون خدمات مشترکین شرکت توانیر انجام شد، عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در زمینه خدمات مشترکین پیشرفتی ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ در این ارزیابی، شاخص های وصول مطالبات، قرائت کنتور، فروش انشعاب، تست لوازم اندازه گیری و مدیریت مصرف برق مورد پایش قرار گرفت.

مهندس امیدعلی مرآتی مدیرعامل این شرکت در جلسه ای که باحضور ارزیابان خدمات مشترکین شرکت توانیر برگزار شد، گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه بیش از ۷۸۵ هزار مشترک دارد که حدود ۸۳ درصد از مشترکین آن مشترکین خانگی هستند.

وی با اشاره به این موضوع که شرکت توزیع برق استان کرمانشاه توانست تلفات برق در شبکه های توزیع را به رقم ۱۳ درصد برساند، اظهار کرد: با تلاش مضاعف همکاران این شرکت، مدت زمان خاموشی به ۷۵صدم دقیقه در روز برای هر مشترک رسیده است.

مهندس مرآتی همچنین به بهبود ۳۵ درصدی وصول مطالبات در سال اخیر اشاره داشت و بیان کرد: وصول مطالبات ۱۰۰ درصدی این شرکت با استفاده از شیوه های جدید قرائت از راه دور، استفاده از سامانه GIS و دستیابی به کنتورهای هوشمند، امکان مانیتورینگ مامورین قرائت و پیاده سازی طرح ملی قبض سبز امکانپذیر شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه جهت تست لوازم اندازه گیری و مدیریت مصرف برق در زمان پیک بار از کمک شایان راه اندازی مرکز پایش فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی سخن گفت و افزود: برقراری ارتباط دو طرفه و مدیریت بار در کنتورهای هوشمند، قرائت کنتورها و پایش مصرف مشترکین همکار در طرح های کاهش پیک و مانیتورینگ این کنتورها در این مرکز انجام می شود.

مهندس مرآتی در بخش دیگری از این گزارش به فعالیت‌های حوزه لوازم اندازه گیری اشاره کرد و تصریح کرد: در سال گذشته برای ۸۴۰ مشترک در مجتمع های تجاری سطح استان پروژه کنتورهای هوشمند(AMI) اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

وی به اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ کنتورهای هوشمند جهت مشترکین دیماندی به تعداد ۵۴۰۰ اشتراک اشاره کرد و افزود: اجرا و بهره‌برداری ۵۰ اشتراک پروژه کنترل های اسمارت کلاستر جهت بازارچه‌های مرزی از دیگر خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در سال ۹۸ است.

در پایان ، ارزیابان باحضور در معاونت خدمات مشترکین، مرکز پایش فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی و اموردیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان کرمانشاه از نزدیک فعالیت های این شرکت را مورد پایش قرار دادند.