رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: تا کنون بیش از ۸۲ هزار هکتار گندم از مزارع مناطق گرمسیری استان برداشت شده است. به گزارش نسیم کرمانشاه نوربخش حاتمی اظهار داشت: از برداشت بیش از ۸۲ هزار تن گندم با کیفیت و بدون کوچک ترین آفت و سن زدگی از مناطق گرمسیری استان کرمانشاه از […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: تا کنون بیش از ۸۲ هزار هکتار گندم از مزارع مناطق گرمسیری استان برداشت شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه نوربخش حاتمی اظهار داشت: از برداشت بیش از ۸۲ هزار تن گندم با کیفیت و بدون کوچک ترین آفت و سن زدگی از مناطق گرمسیری استان کرمانشاه از ابتدای برداشت ها تاکنون خبر داد و اظهار داشت: گندم تولیدی مناطق گرمسیری ما از نظر موادی چون پروتئین و گلوتن از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۳۷۵ هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه زیر کشت گندم رفته است، گفت: از این میزان ۲۸۵ هزار هکتار گندم دیم و مابقی اراضی زیر کشت گندم آبی رفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به بارش های بسیار خوب امسال استان کرمانشاه به ویژه در ابتدای فصل کشت و آبان ماه که بارش های آن کم سابقه بوده و حدود ۶۰ میلیمتر بارش داشتیم، شرایطی را فراهم کرد که کشت ما به موقع و به درستی و با رطوبت مناسب انجام شود و پیش بینی ما این است که امسال بیش از ۸۳۰ هزار تا ۸۵۰ هزار تن گندم از اراضی استان برداشت شود.

وی یادآور شد: تعداد مراکز خرید تضمینی گندم در استان نیز از ۶۴ مرکز سال گذشته بر ۸۰ مرکز طی امسال افزایش داده ایم و ۹۵ کارشناس آموزش دیده و خبره در حوزه کشاورزی کار نظارت بر برداشت و کنترل ریزش ها را در مزارع گندم استان را انجام می دهند.