دو کارگاه آموزشی بین المللی با حضور جمعی از اساتید و محققین دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه عراق, صاحبان صنایع و اساتید دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار شد. به گزارش نسیم کرمانشاه، دو کارگاه آموزشی در راستای تعاملات بین المللی در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ در محل دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار گردید که هدف از برگزاری […]

دو کارگاه آموزشی بین المللی با حضور جمعی از اساتید و محققین دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه عراق, صاحبان صنایع و اساتید دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دو کارگاه آموزشی در راستای تعاملات بین المللی در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ در محل دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار گردید که هدف از برگزاری کارگاه های مذکور که با حضور جمعی از اساتید و محققین دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه عراق، صاحبان صنایع و اساتید دانشگاه صنعتی کرمانشاه تشکیل شد، بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مشترک و نیز همکاری بین المللی دانشگاه و صاحبان صنایع با دانشگاه های اقلیم کردستان عراق و رشد ارتباطات دو جانبه اعلام گردید.
 
 کارگاه نخست، توسط جناب آقای دکتر محمود حشمتیعضو هیأت علمی دانشگاه به نمایندگی از اعضای هیأت علمی دپارتمان مهندسی مکانیک با موضوع
“Composite Materials: Design and  Applications”
و کارگاه دوم توسط جناب آقای دکتر علی نادری عضو هیأت علمی دانشگاه و به نمایندگی از دپارتمان مهندسی برق با موضوع
 “Solar power plant potentials in west of iran and Kurdistan region of Iraq” برگزار گردید.
 
گفتنی است؛ در پایان این دو عضو هیأت علمی به نمایندگی از تیم های فعال دانشگاه صنعتی کرمانشاه آمادگی خود را جهت همکاری های بین المللی با سایر دانشگاه ها، خصوصا دانشگاه های اقلیم کردستان عراق اعلام نمودند.