چندین ماه است وضعیت برخی پست‌های مدیریتی در کرمانشاه نابسمان است و در برخی پستهای مدیریتی شاهدیم مدیر ارشد دولت در استان کرمانشاه انتصابی انجام نداده است. به راستی دلیل این امر چیست؟ آیا در استان کرمانشاه قحط الرجال آمده است؟ آیا استاندار توان انتخاب مدیری توانمند از نیروهای بومی این دیار را ندارد؟ یا […]

چندین ماه است وضعیت برخی پست‌های مدیریتی در کرمانشاه نابسمان است و در برخی پستهای مدیریتی شاهدیم مدیر ارشد دولت در استان کرمانشاه انتصابی انجام نداده است.
به راستی دلیل این امر چیست؟
آیا در استان کرمانشاه قحط الرجال آمده است؟
آیا استاندار توان انتخاب مدیری توانمند از نیروهای بومی این دیار را ندارد؟
یا دلیل چیزی دیگری است؟
با نگاهی ساده می‌توان به قطعیت گفت در استان کرمانشاه نیروهای توانمند بسیاری وجود دارد و استاندار کرمانشاه نیز نشان داده مدیری عملیاتی و پای کار است، بنابراین پاسخ را باید در جای دیگر جستجو کرد.
هرگاه در استان کرمانشاه مدیر غیربومی منصوب شود، صدای انتقادهای پیاپی به گوش می‌رسد ولی اخیرا مشاهده می‌شود برخی افراد با نگاهی سطحی و کوته بینانه به انتخاب مدیران توانمند بومی نیز انتقاد می‌کنند!
قطعا انتقاد این کوتوله‌های سیاسی اگر کارساز بود، تاکنون در یک معادله انتصاب و انتخاب باید اثرگذار می بودند که نبوده‌اند. با این اوصاف باید گفت این انتقادهای بی اساس فقط و فقط فضای نقد و فضای سیاسی را مسموم می‌کند.
حال که به برکت فضای مجازی برخی افراد مجال یافته‌اند مکنونات ذهنی خود را بیرون بریزند، توصیه می‌شود کمی تامل کنند و از افراد آگاه در این عرصه مشورت بگیرند تا لااقل همچون یک یاوه گو به وراجی نپردازند.
شرایط کشور و استان دیگر دسته بندیهای حزبی و جناحی را برنمیتابد و تمام دلسوزان و آگاهان می‌دانند هر فرد و مدیری که به فکر خدمت به کشور و مردم است، با شرط تخصص را باید قدر دانست و از توان و انگیزه اش برای رفع مشکلات بهره برد.
منتقدان که به انتصاب مدیران بومی حمله می‌کنند واقعا گویی از درک فضای حقیقی کشور عاجز و دچار یک عقب ماندگی در تجزیه و تحلیل صحیح شرایط موجود هستند…

اخیرا موضوع انتصاب سعید سلیم ساسانی، مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه به عنوان مدیرکل امور شهری توسط استاندار کرمانشاه در فضای رسانه ای مطرح شده است.
این موضوع توسط همان منتقدان ناتوان از فهم صحیح اوضاع و احوال جاری مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این مورد با یادآوری مطالب ذکر شده در سطور قبل، باید گفت چرا باز گزینه فرصت سوزی را انتخاب کرده‌اید؟ آیا هر موضوعی که خلاف منافع حقیر فردی و جناحی شما باشد را باید مورد نقد منفی قرار بدهید؟ آیا واژه های تاریخ مصرف گذشته همچون حامی دولت و… می‌تواند روکشی فریبنده بر اهداف کوچک شما باشد؟

سعید سلیم ساسانی مدیری فنی و به دور از هر گونه سیاست زدگی است که سازمان قطار شهری را دردشرایطی مدیریت کرده که تلاش‌های بسیاری برای تورق آن انجام گرفت ولی اجازه نداد یک روز ایم پروژه بزرگ تعطیل یا یک نفر نیرو از کار بیکار شود.
ابدا برای انتصاب سلیم ساسانی جشن نگرفتیم، چراکه اساسا ارتباط فردی با وی نداریم، اما واقعا دلیلی منطقی برای مخالفت با این انتخاب نمی‌بینیم و قطعا موازین قانونی در صورت انتصاب توسط مراجع مربوطه دعای می‌شود و نیاز به لجن پراکنی برخی افراد بی وزن نیست.
مع الوصف باید گفت تنها وقتی می‌توانیم به پیشرفت کرمانشاه امیدوار باشیم که با وحدت و انسجام واقعی، منافع حقیر حزبی کنار گذاشته شود و با تکیه بر ظرفیت‌های استان و توان نیروهای توانمند مدیریتی و اجرایی آن برای اعتلای استان کرمانشاه یکصدا حرکت کنبم، سخن بگوییم، فکر کنیم و در سایه این اتحاد گام برداریم.