رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از بازسازی و راه‌اندازی بزرگترین گلخانه کرمانشاه به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در پارک‌شرقی کرمانشاه خبر داد. به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر فرامرز رحمتی‌زاده اظهار داشت: گلخانه بزرگ شهرداری با ظرفیت بیش از ۱۲ سالن در دو فاز مجزا بازسازی و به بهره برداری خواهد […]

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از بازسازی و راه‌اندازی بزرگترین گلخانه کرمانشاه به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در پارک‌شرقی کرمانشاه خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر فرامرز رحمتی‌زاده اظهار داشت: گلخانه بزرگ شهرداری با ظرفیت بیش از ۱۲ سالن در دو فاز مجزا بازسازی و به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: فاز اول این مجموعه در ۴ سالن در حال حاضر فعال است و فقط قسمت‌هایی از آن نیاز به بازسازی دارد که مجموعه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری به صورت شبانه‌روزی مشغول آماده سازی آن هستند.

وی ادامه داد: فاز دوم گلخانه نیاز به بازسازی گسترده با برآورد ریالی پنج میلیارد ریال دارد که در هر دوره زراعی (بهاره-پاییزه) در حدود ۷ تا ۸ میلیارد ریال و در مجموع با احتساب سالن های قلمستان در سال ۲۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی مالی برای شهرداری خواهد داشت.

دکتر رحمتی‌زاده با اشاره به تأمین گل های مورد نیاز شهرداری‌های مناطق هشت‌گانه در گلخانه پارک‌شرقی کرمانشاه افزود: علاوه بر تامین گل‌های مورد نیاز مناطق هشتگانه شهرداری در نظر داریم گل های زینتی و آپارتمانی نیز در گلخانه‌های شهرداری پرورش دهیم و در کمترین زمان ممکن پروژه را به درآمدزایی برای مجموعه شهرداری برسانیم.

وی ادامه داد: آمادگی این را داریم در بازه زمانی کوتاهی تمام نشانه های مورد نیاز در شهر کرمانشاه را تولید کنیم تا واردات از سایر شهرها که با هزینه‌های بالا صورت می گیرد منتفی شود.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری افزود: مجموعه گلخانه شیشه‌ای و سه سالن قلمستان در فاز اول این مجموعه در دوره زراعی جاری(بهاره۹۹) با نظارت سه کارشناس کشاورزی و زراعت مجموعه شهرداری بیش از ده میلیارد ریال تولید قلم داشته است.

وی در پایان از راه اندازی کلینیک گیاه پزشکی خبر داد و افزود: به زودی کلینیک گیاه‌پزشکی شهرداری جهت حل مشکلات گونه‌های مختلف گیاهی در سطح شهر و اندازی می شود.